HS19B-P10□/E△▼/◎(大电流)

产品品牌: HOSONG  弘崧
产品型号: HS19B-P10□/E△▼/◎(大电流)
安装直径: Φ19mm
头部形状: 平圆形
开关组合: 1NO1NC(1常开1常闭)
操作类型: 自复式/自锁式
发光类型: 环形发光
发光颜色: 红、绿、蓝、黄、白、橙、紫、红绿、红蓝
发光电压: 3V/5V/6V/12V/24V/36V/48V/110V/220V
外壳材质: 黄铜镀铬/不锈钢
触点材质: 银合金
额定电压: 10A / AC220V